Comisia de evaluare și asigurare a calității de la Facultatea de Științe Economice

Președinte: Conf. univ. dr. Maria – Cristina Ștefan

Responsabil CEACF – Conf. univ. dr. Luiza Ionescu

Responsabil Departament Management Marketing – Prof. univ. dr. habil. Gabriel Croitoru

Responsabil Departament Contabilitate – Finanțe Bănci – Lect. univ. dr. Cristina – Maria Voinea

Student: Bogdan Georgian Dumitrache


COLCA de la Departamentul Management – Marketing

Responsabil program de studii Management IF – Conf. univ. dr. habil. Anișoara Duică

Responsabil program de studii Management ID – Lect. univ. dr. habil. Nicoleta Valentina Florea

Responsabil program de studii Marketing – Conf. univ. dr. Andrei Toma

Responsabil program de studii Economia Comerțului, turismului și serviciilor – Lect. univ. dr. Georgiana Daniela Stoica

Responsabil program de studii Business Administration  – Conf. univ. dr. Laura Marcu

Responsabil program de studiu master Managementul organizației – Conf. univ. dr. habil. Valentina Ofelia Robescu

Responsabil program de studiu master Managementul informațiilor – Conf. univ. dr. habil. Valentina Ofelia Robescu

Responsabil programul de studiu master Marketing – Lect. univ. dr. Cornelia Denisa Ivan

Student: Alexandru Ionuț Nae


COLCA de la Departamentul Contabilitate – Finanțe Bănci

Responsabil program de studii Contabilitate și informatică de gestiune –  Conf. univ. dr. Violeta State

Responsabil program de studii Finanțe și bănci – Lect. univ. dr. Florina Mocanu

Responsabil program de studiu master Contabilitate – Lect. univ. dr. George Ciprian Gîju

Responsabil program de studiu master Auditul entităților publice și private – Conf. univ. dr. Valentin Radu

Responsabil program de studiu master Management financiar bancar – Conf. univ. dr. Elena Violeta Drăgoi

Student: Ana Rebeca Neagu (Ion)