Facultatea de Ştiinţe Economice organizează Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Cercurilor Studenţeşti cu titlul „Performanţă şi competitivitate în societatea cunoaşterii”, care se adresează elevilor, studenţilor şi masteranzilor de la specializări economice şi se va desfăşura în perioada 29-30 octombrie 2020.

Lucrările se vor prezenta pe secțiunile sesiunii doar în mediul on-line.

Domeniile de interes vizate sunt structurate în următoarele secţiuni:

  • Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
  • Finanţe şi Instituţii Financiare;
  • Administrarea Afacerilor;
  • Economie şi Dezvoltare Durabilă;
  • Marketing;
  • Management

 Vă adresăm invitaţia de a participa la acest eveniment şi vă rugăm să ne transmiteţi titlurile lucrărilor, numele autorilor şi coordonatorilor acestora, până la data de 23 octombrie 2020.

Cerinţele de redactare şi recomandările privind înscrierea lucrărilor sunt prezentate în anexă.

Vizualizeaza afis sesiune