Programul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești ”Performanță și Competivitate în Societatea Cunoașterii” poate fi vizualizat aici.

Datorită pandemiei COVID-19 lucrările Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești se vor desfășura online pe platforma ZOOM.


Rezultatele sesiunii de comunicări științifice a cercurilor studențești

 

1. Secţiunea „CONTABILITATE”

Premiul ILucrarea „Impozit pe profit versus impozit pe veniturile microîntreprinderilor - studiu comparativ”

Premiul IILucrarea Studiu privind gestiunea financiară a rezultatelor unei societăți comerciale

Premiul IIILucrarea „Contabilitatea reducerilor comerciale și financiare”

MenţiuneLucrarea „Asigurarea fiabilităţii informaţiilor financiar - contabile, premisă a atingerii obiectivelor într-o entitate – abordare prin prisma controlului intern managerial”


2Secţiunea „Informatică de gestiune”

Premiul ILucrarea „Inteligența artificială și viitorul contabilității”

Premiul IILucrarea (1) „Inteligenta artificială - curiozitatea din zilele noastre”

Lucrarea (2) „Smart factory în contextul Industry 4.0: provocări și oportunități pentru România”

Premiul IIILucrarea „Sistem informatic pentru gestiunea stocurilor de medicamente”

Menţiune:

Lucrarea (1) „Inteligenţa artificială, oportunităţi şi beneficii în sfera auditului”

Lucrarea (2) „Proiectarea unei baze de date privind gestunea resurselor umane”


3. Secţiunea „FINANŢE ŞI INSTITUŢII FINANCIARE”

Premiul ILucrarea „Studiu privind profitabilitatea companiilor din sectorul producției de medicamente

Premiul II:

Lucrarea (1) Bugetul Uniunii Europene - instrument adecvat pentru asumarea responsabilităţilor UE

Lucrarea (2) Structura financiară a întreprinderii și rentabilitatea capitalurilor proprii: aspecte teoretice și metodologice

Premiul III:

Lucrarea (1) Modalităţi de reducere a creditelor neperformante în condiţiile actuale

Lucrarea (2) Impactul politicii monetare asupra inflatiei

Menţiune:

Lucrarea (1) Apariţia şi dezvoltarea băncilor în România

Lucrarea (2) Accizele în România: principalele caracteristici și tendințe, în perioada 2015-2019

Lucrarea (3) Politica de dividend a companiilor farmaceutice românești


4. Secţiunea „Marketing”

Premiul ILucrarea „Crăciunul și influența asupra consumatorului român”

Premiul IILucrarea „Cercetare de marketing: influența social media asupra deciziei de cumpărare a consumatorului atât pe piața din Republica Moldova, cât și pe piața românească”

Premiul IIILucrarea „Studiu privind factorii cheie de succes ai unui club de fotbal”

MenţiuneLucrarea „Impactul percepțiilor senzoriale ale consumatorilor asupra deciziei de cumpărare și consum”

Premiul special M. TopițăLucrarea „Motive de cumpărare a smartphone-urilor de către studenți”


5. Secţiunea „ADMINISTRAREA AFACERILOR”

Premiul ILucrarea „Planificarea promovării ofertei firmei Grădina Doamnei pe piaţa românească”

Premiul IILucrarea „Rezilienţa economică a IMM-urilor din Republica Moldova”

Premiul III:

Lucrarea (1) „Promovarea imaginii companiei  Magic-Rhoda Beauty SPA”

Lucrarea (2) „Performanţa şi competitivitatea în societatea cunoaşterii”

Menţiune:

Lucrarea (1) „Industria Farmaceutică din România în contextul pandemiei SARS COV 2”

Lucrarea (2) „Industria de retail din România. Prezent şi perspective”

Lucrarea (3) „ Modificările turismului românesc în perioada mai 2019 – mai 2020”


6Secţiunea „Economie și dezvoltare durabilă”

Premiul ILucrarea „Prezent şi perspective pentru dezvoltarea durabila a zonei montane a României”

Premiul II:

Lucrarea (1) „Fondurile  europene nerambursabile – oportunităţi de dezvoltare”

Lucrarea (2) „Radiografia comerţului carburanţilor în Republica Moldova”

Premiul III:

Lucrarea (1) „Rentabilitatea resursei umane în condiţii de pandemie”

Lucrarea (2) „Întreprinderile mici şi mijlocii – promotorul principal al creşterii potenţialului economic al Republicii Moldova”

Menţiune:

Lucrarea (1) „Şomajul - analiza comparativa regiunea Sud-Muntenia - regiunea Nord-Est”

Lucrarea (2) „Digitalizarea firmelor în contextul pandemiei”


 7. Secţiunea „Management”

Premiul ILucrarea „ Managementul schimbării în timpul pandemiei al Serviciului şi Formaţiunii Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie din Dâmboviţa”

Premiul II:

Lucrarea (1) „Îmbunătăţirea managementului unei federaţii studenţeşti utilizând un sistem informatic de gestiune”

Lucrarea (2) „Managementul calităţii în compania Kaufland”

Premiul IIILucrarea „Abordări conceptuale privind performanţa economică în Administraţia Publică Locală”

MenţiuneLucrarea „Dezvoltarea resurselor umane şi a sistemelor de management în vederea atingerii obiectivelor strategice  în organizaţiile publice din România”

Premiul Special (Paraschiv Vagu): Lucrarea „Managementul strategic în compania Dedeman”