LICENȚĂ:

 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (ZI / ID)   - 12.07.2021 – ora 800
 • MANAGEMENT (ZI / ID)                                                    - 12.07.2021 – ora 900
 • FINANŢE ŞI BĂNCI (ZI  / ID)                                             - 12.07.2021 – ora 900
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)           - 13.07.2021 – ora 1200
 • MARKETING (ZI / ID)                                                        - 14.07.2021 – ora 900
 • ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR      - 16.07.2021 – ora 1000

DISERTAȚIE:

 • MARKETING                                               - 12.07.2021 – ora 1400
 • MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR            - 14.07.2021 -  ora 900
 • CONTABILITATE                                         -  15.07.2021 – ora 900
 • MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR               - 15.07.2021 – ora 1000
 • MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI                 - 16.07.2021 – ora 900
 • AUDITUL ENTITĂȚILOR PUBLICE ŞI PRIVATE  - 17.07.2021 – ora 1000

Înscrierea absolvenților se va face fizic, la sediul facultății, corp B, parter, pe specializări conform programării de mai jos, în perioada 05-07 iulie 2021:

ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ

 • CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (ZI/ID)             - 05.07.2021 – 900- 1100
 • MANAGEMENT (ZI / ID)                                                            - 05.07.2021 – 1100- 1300     
 • FINANŢE ŞI BĂNCI (ZI  / ID)                                                     - 05.07.2021 – 1300- 1500    
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)                    - 06.07.2021 – 900- 1100
 • MARKETING (ZI / ID)                                                                 - 06.07.2021 – 1100- 1300
 • ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR             - 07.07.2021 – 900- 1100

ÎNSCRIERE EXAMEN DE DISERTAȚIE

 • MARKETING                                                                              - 05.07.2021 – 1500- 1700   
 • MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR                                           - 06.07.2021 – 1300- 1500   
 • CONTABILITATE                                                                        - 06.07.2021 – 1500- 1700   
 • AUDITUL ENTITĂȚILOR PUBLICE ŞI PRIVATE                               - 07.07.2021 – 1100- 1300   
 • MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI                                                 - 07.07.2021 – 1300- 1500   
 • MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR                                               - 07.07.2021 – 1500- 1700   

AVEM RUGĂMINTEA SĂ RESPECTAȚI DATA ȘI ORA LA CARE A FOST PROGRAMATĂ SPECIALIZAREA DUMNEAVOASTRĂ


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2021

 • FIŞĂ DE LICHIDARE – se primește de la secretariat
 • FIŞA ABSOLVENTULUI          
  FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
 • FORMULAR CCOCLME – (formular Licență CCOCLME; formular Master CCOCLME)     
 • DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
 • DECLARAȚIE DE PLAGIAT (formular)          
 • CERTIFICAT NAŞTERE – copie legalizată*
 • CERTIFICAT CĂSĂTORIE - copie legalizată* – (doar pentru persoanele de sex feminin);
 • DIPLOMĂ DE BACALAUREAT - ORIGINAL ŞI COPIE LEGALIZATĂ*;
 • DIPLOMA DE LICENȚĂ – ORIGINAL ŞI COPIE LEGALIZATĂ* (pentru studenții la a doua specializare și pentru masteranzi);
 • SUPLIMENT LA DIPLOMA /FOAIE MATRICOLĂ - ORIGINAL ŞI COPIE LEGALIZATĂ* (pentru studenții la a doua specializare și pentru masteranzi);
 • COPIE BI / CI;
 • 2 FOTOGRAFII recente, dimensiuni 3 / 4 cm, color, pe hârtie fotografică;
 • DOSAR DE CARTON, TIP PLIC;
 • TAXA DE ÎNSCRIERE - se plătește ON LINE sau la Casieria Rectoratului (doar pentru studenţii cu taxă: 350 lei – examen de licență, respectiv 400 lei – examen de disertație)

 *Legalizarea se poate face și la facultate. Contravalorea (2 lei/pagină) legalizării se poate face ON LINE sau la Casieria Rectoratului.

 •  La înscrierea pentru examenul de licență/disertație se va prezenta şi LUCRAREA DE LICENȚĂ/ DISERTAȚIE, într-un singur exemplar, însoțită de REFERATUL CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR (OBLIGATORIU);
 • DECLARAȚIA DE ONESTITATE trebuie atașată la lucrarea de licență / disertație înainte de cuprins.