Studii Universitare de Licenţă

 Admiterea la studii universitare de licenţă face pe baza de CONCURS.
Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
 
Criterii de departajare în caz de egalitate:
  1. Nota la proba scrisa, Limba si literatura Romana, din cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

În cazul programului de studiu Business Administration criterii de admitere sunt:
 1. PROBĂ ELIMINATORIE Dovedirea competențelor lingvistice (limba engleză): 
  - certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze, eliberat de către o instituţie recunoscută de MEN. 
  - susținerea (gratuită) a unui test de limba engleză, notat cu „admis/respins”. 
 2. EXAMEN DE ADMITERE: Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: 
  - Media examenului de bacalaureat – pondere 100%.
Criterii de departajare în caz de egalitate:
 1. Media generală a anilor de studiu din liceu; 
 2. Nota obţinută la proba scrisă (proba I) în cadrul examenului de bacalaureat

Studii Universitare de Masterat

Admiterea la studii universitare de masterat se face pe baza de INTERVIU
Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  1. Media examenului de licenta / diploma sau echivalenta - pondere 80%
  2. Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 20%
  3. Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Gestiunea întreprinderii – în limba franceză)

Criterii de departajare în caz de egalitate:

  1. Media generală a anilor de studiu din facultate
  2. Nota obţinută la interviul profesional
Tematicile si Bibliografia pentru admiterea la studii universitare de master (domeniile: management, marketing, contabilitate, finante) pot fi consultate in documentul atasat. Vizualizeaza documentul
 

Program interviu

 1.  Marketing - 00 septembrie - ora 0.00
 2. Contabilitate - Comisia 1 - 00 septembrie - ora 00.00
 3. Finante - 00 septembrie - ora 00.00

Continuare de Studii
 
Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de absolvire (forma scurtă de învățământ) - pondere 100%
 
Criterii de departajare în caz de egalitate: Media generală a anilor de studiu la specializarea de scurtă durată

Regulament desfășurare concurs de admitere
 Informații suplimentare privind regulamentul privind desfasurarea concursului de admitere se pot consulta in urmatoarele documente;