Documente pentru inscriere pentru licenta:
 • cererea de inscriere se completeaza online la adresa admitere.valahia.ro
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta
 • foaia matricola
 • certificatul de nastere
 • copie acte identitate (BI/CI)
 • 3 fotografii (tip CI)
 • adeverinta medicala
 • chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere

Documente pentru inscriere pentru master:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă;
 • diplomă de licenţă sau diploma echivalentă;
 • foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă;
 • certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 • BI sau, după caz, CI, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip buletin de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • dosar plic