Documente pentru inscriere pentru licenta:
 • cererea de inscriere (document tipizat care se completeaza in sala de inscriere)
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta (original si copie simpla)
 • foaia matricola in original si copie simpla
 • certificatul de nastere in original si copie simpla
 • copie acte identitate (BI/CI)
 • 3 fotografii (tip CI)
 • adeverinta medicala
 • chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere

Documente pentru inscriere pentru master:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu originalul;
 • diplomă de licenţă sau diploma echivalentă, în original sau în copie conform cu originalul;
 • foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diplomă, în original sau în copie conform cu originalul;
 • certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 • BI sau, după caz, CI, în copie;
 • certificat de căsătorie, în copie conform cu originalul (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip buletin de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • dosar plic