Film de prezentare a Universitatii Valahia din Targoviste - vizioneaza fisierul video
 
 
 
 
În cadrul facultății de Științe Economice se organizează 6 programe de studii universitare de licență (din care 1 cu predare în limba de circulație internațională engleză) și 6 programe de studii universitare de masterat.
 
Licență (durata de studiu: 3 ani)
 • Business administration (în limba engleză)
 • Contabilitate și informatică de gestiune - dublă specializare
 • Economia comerțului, turismului și serviciilor
 • Finanțe - Bănci
 • Management
 • Marketing
 
Master (durata de studiu: 2 ani)
 • Auditul entităților publice și private
 • Contabilitate
 • Management financiar bancar
 • Managementul informațiilor
 • Managementul organizațiilor
 • Marketing
 
Doctorat (durata de studiu: 3 ani)
 • Contabilitate
 • Management

Cifra de școlarizare pentru oferta Facultății de Științe Economice
 
 
Studii universitare de licență - IULIE 2021 (proiect)
 
  Programul de studii  Numărul de locuri de la buget  Locuri cu taxa
Contabilitate si informatica de gestiune 26  45 
Finante si banci 26  45 
Management 26  70 
Management, ID 70 
Marketing 26  45 
Economia comertului turismului si serviciilor  26 70 
Administrarea afacerilor (eng)  25   30
 Total  155 375 


Studii universitare de masterat - IULIE / SEPTEMBRIE 2021 (proiect)
 
 Programul de studii Numărul de locuri de la buget   Locuri cu taxa
Auditul entitatilor publice si private 12  35
Contabilitate 12 35 
Management financiar bancar 13 35
Managementul informatiilor 12  35 
Managementul organizatiilor 12  35 
Marketing  13 30 
 Total  74  205