A.   Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                               

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă și continuare de studii

130  lei

2

Admitere la studii universitare de master

130  lei

3

Admitere la studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cursuri de conversie profesională

130 lei

4

Inmatriculare (student anul I, continuare de studii)

200 lei

 
 

B. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei 2019-2020

Cuantum taxa / an

Suma achitata la incheierea contractului

1

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă

3200 lei / an

800

2

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat

3500 lei / an

900