A.   Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                               

Nr. Crt.

Activitatea

Cuantumul taxei

1

Admitere în anul I la studii universitare de licenţă și continuare de studii

130  lei

2

Admitere la studii universitare de master

130  lei

4

Inmatriculare (student anul I, continuare de studii)

- lei


B. Taxe de şcolarizare
Nr. Crt.

Activitatea

Cuantum taxa / an

1

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă

3.200 lei / an

2

Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat

3.500 lei / an