Misiune

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul comerţului, serviciilor şi turismului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor pentru administrarea afacerilor in domeniul comerţului, serviciilor şi turismului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • pregătirea absolvenţilor pentru administrarea propriilor afaceri;
 • formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică, prin atragerea studenţilor în colective mixte de cercetare (cadre didactice – studenţi);

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale:

 • Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
 • Comercializarea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii;
 • Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare;
 • Implementarea sistemelor de management al calităţii şi sistemelor de mediu şi siguranţa alimentelor în cadrul firmelor de comerț, turism și servicii;
 • Asistenţă în managementul resurselor umane. 

Posibilitati de angajare

 • Economist in compartimentul comercial, agentii de turism, structuri de primire turistice, magazine de talie mare si mujlocie
 • Managementul afacerii proprii

Programul de studii de 3 ani forma ZI


Vizualizare plan de învătământ de zi


Fise discipline


Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Anul I, Semestrul I

Anul I, Semestrul II

Anul II, Semestrul I

Anul II, Semestrul II
Anul III, Semestrul I
Anul III, Semestrul II
Studenții care vor sa profeseze ca și cadre didactice în învățământul preuniversitar trebuie să urmeze modulul psihopedagogic din cadrul Departamentului de Perfecționare a Cadrelor Didactice. Pentru informații suplimentare urmăriți link-ul: Departament DPPD