Misiune:

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul financiar bancar şi al asigurărilor, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul financiar bancar şi în cel al asigurărilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul financiar bancar;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul gestiunii financiare a întreprinderii;
 • formarea de specialişti în domeniul asigurărilor;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale:

 • utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice;
 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
 • realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/ organizaţiilor private şi publice;
 • implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice. 

Posibilitati de angajare

 • Operator front-office / administrator de cont in cadrul societatilor bancare
 • Agent de asigurari
 • Referent fiscal
 • Operator vamal

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI


Vizualizare plan de învătământ de zi


Fise discipline:

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studii Finanțe-Bănci
 
Anul I, Semestrul I
Anul I, Semestrul II
Anul II, Semestrul I
 Anul II, Semestrul  II
 Anul III, Semestrul I
 Anul III, Semestrul II
Studenții care vor sa profeseze ca și cadre didactice în învățământul preuniversitar trebuie să urmeze modulul psihopedagogic din cadrul Departamentului de Perfecționare a Cadrelor Didactice. Pentru informații suplimentare urmăriți link-ul: Departament DPPD