Misiune

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul managementului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul marketingului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în management;
 • formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul conducerii întreprinderii;
 • formarea de specialişti în domeniul antreprenoriatului;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţele generale

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţele profesionale:

 • identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin analiză diagnostic;
 • elaborarea şi implementarea de strategii ale organizaţiei;
 • elaborarea şi implementarea sistemului de management (şi a subsistemelor sale);
 • identificarea, analiza şi eficientizarea funcţiilor managementului;
 • fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate;
 • culegerea, prelucrarea şi utilizarea bazelor de date în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de management 

Posibilitati de angajare

 • Economist in cadrul compartimentelor: strategii, dezvoltare, organizarea productiei si a muncii, resurse umane, pregatirea, programanrea si urmarireea productiei
 • Referent de specialitate
 • Dezvoltarea propriei afaceri
 • Manager, asistent manager

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI si ID


Vizualizare plan de învătământ de zi

Vizualizare fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului Management

Anul I, Semestrul I

Anul I, Semestrul II

Anul II, Semestrul I

Anul II, Semestrul  II

Anul III, Semestrul  I

Anul III, Semestrul II

Studenții care vor sa profeseze ca și cadre didactice în învățământul preuniversitar trebuie să urmeze modulul psihopedagogic din cadrul Departamentului de Perfecționare a Cadrelor Didactice. Pentru informații suplimentare urmăriți link-ul: Departament DPPD