Misiune

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul marketingului şi cercetărilor de piaţă, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.


Obiective:

 • formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul marketingului în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul marketingului;
 • formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul cercetărilor de piaţă;
 • atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Cerinţe pentru absolvirea ciclului

 • Credite pentru discipline obligatorii şi opţionale 180, din care credite pentru practică 3
 • Susţinerea şi promovarea lucrării de licenţă 10

Competenţe generale:

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • utilizarea tehnologiilor informatice;
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;

Competenţe profesionale

 • utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing;
 • utilizarea instrumentelor si a aplicaţiilor informatice in activităţile de marketing;
 • culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţia si mediul său;
 • fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing;
 • utilizarea tehnicilor de vânzare;
 • organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei. 

Posibilitati de angajare

 • Economist in compartimentul: marketing, aprovizionare, desfacere, comercial, protocol si relatii publice
 • Managementul afacerii proprii

Program de studii de 3 ani forma de invatamant ZI


Vizualizare plan de  învătământ de zi

Fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Marketing

Anul I, Semestrul I

Anul I, Semestrul II

Anul II, Semestrul I

Anul II, Semestrul  II

Anul III, Semestrul  I

Anul III, Semestrul II

Studenții care vor sa profeseze ca și cadre didactice în învățământul preuniversitar trebuie să urmeze modulul psihopedagogic din cadrul Departamentului de Perfecționare a Cadrelor Didactice. Pentru informații suplimentare urmăriți link-ul: Departament DPPD