Oferta diversificată, profesionalismul și orientarea spre practică sunt trăsăturile definitorii ale programelor universitare de masterat aflate în portofoliul de programe academice al Facultății de Științe Economice.