Auditul entităților publice și private

Misiune

Misiunea programului de master este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în domeniul auditului, al analizei-diagnostic şi evaluării în entităţi economice atât private cât şi publice. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.


Obiective

 • iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; 
 • dobândirea capacităţilor de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice derulării procesului de audit;
 • dobândirea capacităţilor informaţiile provenite din diverse surse din interiorul şi din exteriorul întreprinderii în vederea evaluării şi diagnosticării unei entităţi;
 • stăpânirea standardelor de evaluare şi abilitatea de a le transpune în domeniul cercetat; 
 • analiza şi sinteza informaţiilor în vederea organizării şi realizării unei misiuni de audit;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit. 

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; 
 • utilizarea tehnologiilor informatice; 
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare. 

Competenţe specifice:

 • utilizarea tehnicilor şi metodelor specifice derulării procesului de audit;
 • analiza şi sinteza informaţiilor în vederea organizării şi realizării unei misiuni de audit;
 • utilizarea tehnicilor şi metodelor contabile în vederea elaborării unui raport de audit ;
 • prelucrarea informaţiilor financiar contabile în vederea determinării indicatorilor de performanta;
 • aplicarea metodologiei de evaluare şi gestiune a riscurilor într-o entitate.

Posibilități de angajare:

 • Auditor intern, Analist preț/costuri, Consultant bugetar, Lichidator, Evaluator, Referent de specialitate financiar contabilitate, Consultant in informatica, Expert consilier/Inspector/Referent/Economist in gestiunea economica, Administrator baze de date.

Program de studii de 2 ani formă la zi


Vizualizare plan de învățământ:

Plan de invatamant 2019 (anul I, anul II)

Plan de invatamant incepand cu anul 2

Plan de invatamant in limba engleza


Fise discipline


Lista disciplinelor studiate în cadrul programului Auditul Entităților Publice și Private

Anul I, Semestrul  I

Anul I, Semestrul  II

Anul II, Semestrul  I

Anul II, Semestrul  II