Gestiunea întreprinderii

Misiune

Misiunea programului de master Gestiunea întreprinderii (GESTION DE L'ENTREPRISE) este cea de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în contabilitate, pentru conducere, analiză-diagnostic şi evaluare, în entităţi economice atât private cât şi publice, asigurându-le în acelaşi timp posibilitatea de a desfăşura activitatea într-o limbă de circulaţie internaţională (limba franceză) . 


Obiective:

 • iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; 
 • formarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice; 
 • formarea capacităţii de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii;
 • formarea capacităţii de a sintetiza informaţiile provenite din diverse surse din interiorul şi din exteriorul întreprinderii în vederea evaluării şi diagnosticării unei entităţi;
 • dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice şi participarea activă la activitatea de cercetare ştiinţifică.  

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; 
 • utilizarea tehnologiilor informatice; 
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare. 

Competenţe de specialitate

 • identificarea şi utilizarea instrumentelor specifice fiecărei funcţii a întreprinderii;
 • prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii situaţilor centralizatoare şi a celor financiare anuale şi/sau a celor fiscale;
 • utilizarea metodelor consacrate şi evoluate pentru calcularea costurilor activităţilor economice în vederea pilotării activităţii economice;
 • fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru dezvoltarea activităţii pe bază de analize conjuncturale;
 • transpunerea în practică a tehnicilor şi instrumentelor de analiză şi diagnostic economico-financiar;
 • aplicarea metodologiei de evaluare şi gestiune a riscurilor într-o entitate.

Posibilități de angajareReferent de specialitate financiar contabilitate; Auditor intern; Auditor intern in sectorul public; Analist pret/costuri; Controlor de gestiune; Cenzor; Comisar garda financiara; Consilier financiar bancar; Expert contabil - verificator; Consultant bugetar; Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist in gestiunea economica; Lichidator, Evaluator; Specialist resurse umane, Coordonator training, intermedieri şi alte servicii comerciale, Auditor intern, manager de produs, Manager relații cu furnizorii; manager de proiect  


Program de studii de 2 ani formă la zi


Vizualizare plan de învățământ: 

Plan de invatamant incepand cu anul 2018

Plan de invatamant in limba engleza

Fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de master Gestiunea Întreprinderii 
 
Anul II, Semestrul  I
Anul II, Semestrul  II