Management financiar bancar

Misiune

Misiunea programului de master Management financiar bancar este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în domeniul financiar bancar, al gestiunii financiare la nivel de firmă şi al asigurărilor. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice.


Obiective

 • dobândirea capacităţilor de investigare si analiză prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor; 
 • coordonarea unor echipe care efectuează activităţi de control financiar-bancar; 
 • dobândirea capacităţilor de sinteză şi evaluare a proceselor şi fenomenelor financiare ce au loc şi se manifestă la nivelul organizaţiilor; 
 • dobândirea capacităţilor de a îndeplini funcţii manageriale pe diferite trepte ierarhice în domeniul financiar-bancar;
 • dobândirea capacităţilor de a conduce activităţi de cercetare interdisciplinară prin promovarea relaţiilor de conlucrare cu instituţii de învăţământ superior;  
 • dobândirea capacităţii de proiectare a unor instrumente financiar-bancare (bugete, tablouri ¬bord, balanţe);
 • identificarea, monitorizarea şi gestionarea a riscurilor specifice în activităţile financiar-bancare; 
 • punerea în valoare în conceperea şi elaborarea lucrărilor de analiză şi de sinteză a spiritului analitic, reflexiv şi inovator formate în perioada pregătirii în cadrul masteratului; 
 • furnizarea de cunoştinţe de consultanţă în domeniu în vederea realizării de expertize de audit, studii de piaţă, proiecte, fundamentare de strategii. 

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de master

 • 120 credite pentru disciplinele obligatorii
 • 10 credite pentru susţinerea şi promovarea examenul de disertaţie

Competenţe generale: 

 • culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină; 
 • utilizarea tehnologiilor informatice; 
 • asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare.

Competenţe  specifice:

 • cunoaşterea aprofundată a  teoriilor, politicilor şi reglementărilor financiare şi bancare în scopul formulării judecăţilor de valoare şi fundamentării deciziilor manageriale;
 • elaborarea de proiecte şi programe profesionale utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative;
 • analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii şi implementarea acestora, adoptarea de decizii şi executarea de operaţiuni complexe în domeniul financiar;
 • valorificarea cunoştinţelor specifice pieţei de capital pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii noi în context european şi global şi optimizarea plasamentelor pe aceste pieţe;
 • utilizarea cunoştinţelor specifice pentru gestiunea riscurilor în instituţii financiar-monetare.

Posibilitati de angajare
 • Presedinte de banca / vicepresedinte / prim presedinte, economist sef, director general / director general adjunct  banca/ societate de leasing, coordonator compartiment * colectiv banca, sef vama, comisar sef divizie garda financiara, administrator  credite, consilier financiar – bancar, consultatn bugetar, manager relatii cu clientii bancii / societate leasing

Program de studii de 2 ani forma de ZI


Vizualizare plan de învățământ: 


Fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Management Financiar Bancar
 
Anul I, Semestrul  I