Managementul Organizaţiilor

Competente:

  • cunoasterea metodelor si conceptelor care sustin perfectionarea subsistemelor: organizatoric, informational, decizional si metodologic si al proceselor manageriale specifice acestora
  • intelegerea proceselor si fenomenelor economice in societatea bazata pe cunoastere
  • utilizarea integrata a unui sistem informational adecvat procesului managerial dintr-o organizatie
  • utilizarea eficienta a metodelor de evaluare a exploatarii unui sistem informational adecvat structurii sistemului manageril dintr-o organizatie

Posibilitati de angajare

  • asistent de cercetare / economist in management, manager resurse umane, manager achizitii, coordonator trening, intermedieri si alte servicii comerciale, auditor intern, manager achizitii, manager de operatiuni

Program de studii de 2 ani forma de ZI


Vizualizare plan de învățământ: 

Fise discipline

Lista disciplinelor studiate în cadrul programului de studiu Managementul Organizației

Anul I, Semestrul  I

Anul I, Semestrul  II

Anul II, Semestrul  I

Anul II, Semestrul  II