Departamentul Management-Marketing

Misiunea departamentului:

 • elaborarea planurilor de invatamant, a fiselor disciplinelor, acoperirea acestora cu cadre didactice care sa asigure dobandirea competentelor profesionale si a aptitudinilor practice in conformitate cu cerintele pietei muncii si exigentele europene in domeniile "Management", "Marketing", "Economia Comertului, Turismului si Serviciilor";
 • formarea viitorilor specialisti in spiritul autoperfectionarii continue, a lucrului in echipa si al conexiunii intre cunostintele teoretice de specialitate si abilitatile dobandite prin stagiile de practica.

Obiectivele departamentului

 • desfasurarea procesului educational astfel incat studentii sa dobandeasca abilitatile minime necesare la terminarea studiilor pentru a putea raspunde corespunzator exigentelor mediului de afaceri in viitoarea cariera profesionala;
 • crearea motivatiei in randul studentilor pentru activitati de cercetare fundamentala si aplicativa atat in cadrul cercurilor stiintifice studentesti cat si in stagiile efectuate in strainatate si, in cadrul centrelor de cercetare, impreuna cu cadrele didactice, cercetatori si doctoranzi in domeniile "Management", "Marketing", "Economia Comertului, Turismului si Serviciilor";
 • mentinerea unor standarde ridicate in ceea e priveste calitatea profesionala, umana si comportamentul cadrelor didactice fata de studentii facultatii, personalul auxiliar didactic si nedidactic, mediul de afaceri, comunitatea locala si alte segmente institutionale sau socio-politice care interfereaza cu activitatea facultatii noastre.

Membrii departamentului

Director departament: Conf. univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN

Consiliul departamentului:

 • Conf. univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN
 • Conf. univ. dr. Ofelia Valentina ROBESCU
 • Conf. univ. dr. Andrei TOMA
 • Lect. univ. dr. Nicoleta FLOREA
 • Asist univ. dr. Andreiana Andreia

Cadre didactice titulare

 1. Prof. univ. dr. Popescu Constanta
 2. Prof. univ. dr. Popescu Delia
 3. Prof. univ. dr. habil. Mieila Mihai
 4. Conf. univ. dr. Croitoru Gabriel
 5. Conf. univ. dr. Duica Anisoara
 6. Conf. univ. dr. Duica Mircea
 7. Conf. univ. dr. Fratila Camelia
 8. Conf. univ. dr. Stefan Cristina
 9. Conf. univ. dr. Toma Andrei
 10. Conf. univ. dr. Laura Marcu
 11. Conf. univ. dr. Dumitru Felicia
 12. Conf. univ. dr. Robescu Ofelia
 13. Lect. univ. dr. Dinca Georgiana
 14. Lect. univ. dr. Florea Nicoleta
 15. Lect. univ. dr. Ivan Denisa
 16. Lect. univ. dr. Savu Bogdan
 17. Asist. univ. dr. Andreiana Andreea

Cadre didactice asociate

 1. Prof. univ. dr. Dima Ion Constantin
 2. Prof. univ. dr. Ristea Ana-Lucia
 3. Prof. univ. dr. Stegaroiu Ion
 4. Prof. univ. dr. Tanasescu Dorina
 5. Prof. univ. dr. Virgil Popa
 6. Conf. univ. dr. Badea Gabriel Sorin
 7. Conf. univ. dr. Constantinescu Lucretia Mariana

Departamentul Contabilitate - Finante Banci

Misiunea departamentului
Departamentul Contabilitate, Finanțe Bănci are ca misiune principală desfășurarea la un înalt nivel calitativ a activităților didactice și de cercetare circumscrise domeniilor științifice coordonate. Această misiune se concretizează în: formarea de competente profesionale şi de aptitudini practice; educarea studenților prin transmiterea şi dezvoltarea cunoștințelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul financiar-contabil; promovarea unei cercetări științifice de profil, competitivă pe plan național şi internațional.

Obiectivele departamentului
Obiectivele departamentului se subordonează misiunii declarate şi vizează:

 • iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi menite să creeze un cadru prielnic de educare şi îndrumare a studenţilor în cariera profesională;
 • asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de masterat;
 • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora;
 • creşterea calităţii profesionale şi pedagogice a cadrelor didactice;
 • susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, pentru studenţi şi cadre didactice.

Membrii departamentului

Director departament: Conf. univ. dr. State Violeta

Membrii consiliului departamentului:

 • Conf. univ. dr. Coman Dan Marius
 • Conf. univ. dr. Ionescu Luiza
 • Lect. univ. dr. Istudor Ileana
 • Lect. univ. dr. Tănase Loredana

Cadre didactice titulare

 1. Prof. univ. dr. habil. Badea Leonardo
 2. Prof. univ. dr. habil. Stefan Veronica
 3. Conf. univ. dr. Cucui Gabriel
 4. Conf. univ. dr. Manea Marinela
 5. Conf. univ. dr. Radu Florin
 6. Conf. univ. dr. Radu Valentin
 7. Conf. univ. dr. State Violeta
 8. Conf. univ. dr. Teodorescu Mihaela
 9. Conf. univ. dr. Toplicianu Valerica
 10. Conf. univ. dr. Coman Marius
 11. Conf. univ. dr. Dragoi Violeta
 12. Conf. univ. dr. Zamfir Mariana
 13. Conf. univ. dr. Ionescu Luiza
 14. Conf. univ. dr. Toma Maria
 15. Lect. univ. dr. Giju Ciprian
 16. Lect. univ. dr. Istudor Ileana Iulia
 17. Lect. univ. dr. Mocanu Florina
 18. Lect. univ. dr. Preda Larisa
 19. Lect. univ. dr. Voinea Cristina
 20. Lect. univ. dr. Tanase Loredana

Cadre didactice asociate

 1. Prof. univ. dr. Cucui Ion
 2. Prof. univ. dr. Horga Vasile

Personal de cercetare

 1. Coman Mihaela Denisa
 2. Stanescu Sorina Geanina