Oferta educațională a Facultății de Științe Economice

Procesul educațional deține rolul central în sistemul de pregătire profesională a studenților, cu scopul de a furniza informațiile și cunoștințele, de a forma și dezvolta abilitățile și competențele necesare pentru viitoarea carieră profesională.

În prezent sunt acreditate și se organizează 6 programe de studii universitare de licenţă (din care 1 cu predare în limba de circulație internațională engleză) și 6 programe de studii universitare de masterat.