Documente pentru înscrierea la examenul de absolvire
 
- fișă de lichidare* 
- fișa absolventului*
- fișă de înscriere*         
- certificat de naștere - copie legalizată
- certificat de căsătorie - copie legalizată – (doar pentru persoanele de sex feminin)
- BI/CI (copie simplă)
- diplomă de bacalaureat - original și copie legalizată
- diplomă de absolvire - original  și copie legalizată** 
- supliment la diplomă /foaie matricolă - original  și copie legalizată**
- 2 fotografii recente (dimensiuni 3 X 4 cm, color)
- dosar plic
- taxă de înscriere (doar pentru studenții cu taxă – 350 lei)
- declarație de onestitate - descarca documentul
* documentele se primesc de la secretariat în ziua programata pentru înscriere
** documente pentru absolvenții învățământului de scurta durată care au făcut continuare de studii