Derularea activității de practică la anul II, studii universitare de licență
 
Practica se desfășoară o zi (6 ore) pe săptămână (vineri) pe toată perioada semestrului al II-lea din anul universitar 2020-2021.
Studenții înscriși in cadrul proiectului Stagii de practica in domenii competitive vor efectua practica conform calendarului de practica care va fi stabilit cu tutori de practica din cadrul entitatilor economice cu care s-a incheiat parteneriat de practica
 
 
Tematica privind activitatea de practică specifică fiecărui program de studii universitare de licență este disponibila accesand link-urile de mai jos. Aceasta tematica este valabila atat pentru studentii care efectueaza practica pe cont propriu cat si pentru studentii inscrisi la proiectul amintit mai sus.
I. Comisia Practică, Contabilitate și Informatică de Gestiune, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Coman Dan Marius
2. Lect. univ. dr. George Ciprian Giju
 
II. Comisia Practică, Finanțe și Bănci, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Elena Violeta Drăgoi
2. Lect. univ. dr. Larisa Elena Preda
 
III. Comisia Practică, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, anul II, sem. II
1. Lect. univ. dr. Georgiana Bădicu
2. Lect. univ. dr. Nicoleta Florea
 
IV. Comisia Practică, Marketing, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Laura Marcu
2. Lect. univ. dr. Denisa Ivan
 
V. Comisia Practică, Management, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Ofelia Robescu
2. Lect. univ. dr. Bogdan Savu
 
VI. Comisia Practică, Business Administration, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Laura Marcu
2. Lect. univ. dr. Denisa Ivan

 
Studii universitare de masterat
 
Tematica de practica
- Managementul organizatiilor
- Marketing
- Contabilitate
- Auditul entitatilor publice si private
- Management financiar - bancar
 
 
Responsabili pentru disciplina Practică
 
I. Comisia practică, Management financiar - bancar, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Mihaela Teodorescu
2. Lect. univ. dr. Ileana Istudor
 
II. Comisia practică, Contabilitate, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Luiza Ionescu
2. Lect. univ. dr. Cristina Voinea
 
III. Comisia practică, Auditul entităților publice și private, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Luiza Ionescu
2. Lect. univ. dr. Cristina Voinea
 
IV. Comisia practică, Marketing, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Laura Marcu
2. Lect. univ. dr. Denisa Ivan
 
V. Comisia practică, Managementul organizațiilor, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Anișoara Duică
2. Conf. univ. dr. Gabriel Croitoru
 
VI. Comisia Practică, Managementul informațiilor, anul II, sem. II
1. Conf. univ. dr. Ofelia Robescu
2. Lect. univ. dr. Bogdan Savu