Rezultate admitere


Contact admitere:

0748140379 (luni - vineri in intervalul 9.00 - 17.00)


Tematica interviu profesional (studiile universitare de masterat)

- Contabilitate, Auditul entităților publice și private (vizualizează)

- Management financiar bancar (vizualizează)

- Managementul organizațiilor, Managementul informațiilor (vizualizează)

- Marketing (vizualizează)


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Studii universitare de licență (anul universitar 2021-2022 / sesiunea SEPTEMBRIE 2021)
  Programul de studii  Numărul de locuri de la buget  Locuri cu taxa
Contabilitate si informatica de gestiune - 54
Finante si banci 8 59
Management 55
Management, ID 38
Marketing 5 56
Economia comertului turismului si serviciilor 10 59
Administrarea afacerilor (studii in limba engleza)  16 29
 
Studii universitare de master (anul universitar 2021-2022 / sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE 2021)
 Programul de studii Numărul de locuri de la buget   Locuri cu taxa
Auditul entităților publice si private 11 18
Contabilitate 11 37 
Management financiar bancar 12 36
Managementul informațiilor 11  37 
Managementul organizațiilor 11  37 
Marketing 13 36 
 

CALENDAR ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021)

 •  6 – 20 septembrie – înscrierea online a candidaților (admitere.valahia.ro)
 •  21 septembrie -  afişarea rezultatelor
 •  22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 •  27 septembrie -  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  29 septembrie – afișare liste finale admitere

Excepție domeniul de licenţă Business administration care prevede probă eliminatorie (dovedirea competențelor lingvistice – limba engleză):

 • 6 – 18 septembrie – înscrieri la sediul facultăți înscrierea online candidații
 • 20 septembrie – susținerea probei eliminatorii de limba engleză
 • 21 septembrie - afișarea rezultatelor
 • 22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 27 septembrie -  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 29 septembrie – afișare liste finale admitere

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 • 8 iulie - 18 septembrie – înscrierea online a candidaților (admitere.valahia.ro)
 • 20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii  şi/sau probelor de concurs
 • 21 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 22 – 25 septembrie -  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 27 septembrie -  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 29 septembrie - afișare liste finale admitere

 ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE REALIZEAZĂ PE PLATFORMA ADMITERE.VALAHIA.RO

Pentru completarea cererii de înscriere aveți nevoie de următoarele documente suport

 Cerere de înscriere pentru studii universitare de licenta:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta
 • certificatul de nastere
 • act de identitate
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • adeverinta medicala

Cerere de înscriere pentru studii universitare de master:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă;
 • diplomă de licenţă sau diploma echivalentă;
 • foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diploma de licenta;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate;
 • certificat de căsătorie;
 • adeverinţă medicală;

Aceste documente se vor fotografia sau scana si se vor introduce in aplicația de admitere la ETAPA ÎN CARE SE SPECIFICĂ NECESITATEA ÎNCĂRCĂRII LOR.


CRITERII DE SELECȚIE ȘI DEPARTAJARE A CANDIDAȚILOR ÎN VEDERE ÎNTOCMIRII CLASAMENTULUI

Studii Universitare de Licenţă

 Admiterea la studii universitare de licenţă face pe baza de CONCURS.
Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%
 
Criterii de departajare în caz de egalitate:
  1. Nota la proba scrisa, Limba si literatura Romana, din cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

În cazul programului de studiu Business Administration criterii de admitere sunt:
 1. PROBĂ ELIMINATORIE Dovedirea competențelor lingvistice (limba engleză): 
  - certificat de atestare a cunoaşterii limbii engleze, eliberat de către o instituţie recunoscută de MEN. 
  - susținerea (gratuită) a unui test de limba engleză, notat cu „admis/respins”. 
 2. EXAMEN DE ADMITERE: Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: 
  - Media examenului de bacalaureat – pondere 100%.
Criterii de departajare în caz de egalitate:
 1. Media generală a anilor de studiu din liceu; 
 2. Nota obţinută la proba scrisă (proba I) în cadrul examenului de bacalaureat

Studii Universitare de Masterat

Admiterea la studii universitare de masterat se face pe baza de INTERVIU
Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  1. Media examenului de licenta / diploma sau echivalenta - pondere 80%
  2. Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 20%

Criterii de departajare în caz de egalitate:

  1. Media generală a anilor de studiu din facultate
  2. Nota obţinută la interviul profesional

Continuare de Studii

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din: Media examenului de absolvire (forma scurtă de învățământ) - pondere 100%
 
Criterii de departajare în caz de egalitate: Media generală a anilor de studiu la specializarea de scurtă durată