CALENDAR ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (SESIUNEA IULIE 2022)

 • 01 iulie, 09:00 – 26 iulie, 17:00 – Perioadă de înscriere
 • 27 iulie – afișarea rezultatelor
 • 28 iulie – 12 august – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 01 septembrie – afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 02 – 05 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Excepție domeniul de licenţă Business administration care prevede probă eliminatorie (dovedirea competențelor lingvistice – limba engleză):

 • 01 iulie, 09:00 – 25 iulie, 17:00 – înscrierea online candidați
 • 26 iulie – susținerea probei eliminatorii de limba engleză
 • 27 iulie – afișarea rezultatelor
 • 28 iulie – 12 august – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 01 septembrie – afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 02 – 05  septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022)

 • 06 – 19 septembrie – înscrierea online candidați
 • 20 septembrie –  afișarea rezultatelor
 • 21 – 24 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 • 26 septembrie –  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 27 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 28 septembrie – afișare liste finale admitere

Excepție domeniul de licenţă Business administration care prevede probă eliminatorie (dovedirea competențelor lingvistice – limba engleză):

 • 06 – 17 septembrie – înscrieri la sediul facultăți înscrierea online candidații
 •  19 septembrie – susținerea probei eliminatorii de limba engleză
 •  20 septembrie – afișarea rezultatelor
 •  21 – 24 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
 •  28 septembrie –  afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 •  27 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
 •  28 septembrie – afișare liste finale admitere

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 • 11 iulie – 17 septembrie – înscrierea online a candidaților (admitere.valahia.ro)
 • 19 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii  şi/sau probelor de concurs
 • 20 septembrie – afişarea rezultatelor
 • 21 – 24 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 26 septembrie –  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 27 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 28 septembrie – afișare liste finale admitere