DOCUMENTE ADMITERE

Pentru completarea cererii de înscriere aveți nevoie de următoarele documente suport

 Cerere de înscriere pentru studii universitare de licență:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
 • certificatul de naștere
 • act de identitate
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • adeverință medicală

Cerere de înscriere pentru studii universitare de master:
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă;
 • diplomă de licenţă sau diploma echivalentă;
 • foaia matricolă sau, după caz, suplimentul la diploma de licență;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate;
 • certificat de căsătorie;
 • adeverinţă medicală;

Aceste documente se vor fotografia sau scana și se vor introduce în aplicația de admitere la ETAPA ÎN CARE SE SPECIFICĂ NECESITATEA ÎNCĂRCĂRII LOR.