CUVÂNTUL DECANULUI

Maria Cristina Ștefan

CONF. UNIV. DR.
DECAN

Facultatea de Științe Economice constituie o componentă importantă în structura Universității ”Valahia” din Târgoviște, luând ființă o dată cu aceasta, în anul 1992. În istoria sa, facultatea a parcurs o evoluție ascendentă, atât din perspectiva numărului de studenți, a resursei umane asigurate, dar și prin dobândirea vizibilității naționale și internaționale.

În prezent, oferta educațională acoperă un spectru larg de calificări aflate într-un proces de adaptare permanentă la cerințele pieței, asigurând totodată competențele necesare pentru integrarea pe piața muncii. Cele 6 programe de licență la învățământ cu frecvență (din care unul este cu predare în limba engleză), un program de licență la învățământ la distanță, 6 programe de masterat, la care se adaugă două domenii de doctorat (organizate în cadrul Școlii Doctorale) constituie suportul educațional pentru obținerea unei diplome universitate recunoscute prin calitate, seriozitate și profesionalism.

Alături de misiunea educațională, Facultatea de Științe Economice contribuie la crearea și valorificarea unui cadru competitiv necesar desfășurării, în bune condiții, a activităților de cercetare științifică.

Deviza facultății: Educație, spirit practic, atitudine antreprenorială! reprezintă nu doar un deziderat, dar mai ales un mod de a gândi și de a acționa deopotrivă, profesori și studenți, ca o echipă menită să contribuie la imaginea unei instituții academice de prestigiu. Condițiile de studiu oferite de Facultatea de Științe Economice, la care se adaugă și calitatea corpului profesoral, contribuie în a le asigura studenților nu doar un mediu de învățare stimulativ, dar și cunoștințe, aptitudini și atitudini necesare dezvoltării personale și profesionale și oferă, în același timp, condiții de implicare în activitățile extra-curriculare oferite cu diferite ocazii.

Pentru viitor, angajamentele noastre vizează sporirea calităţii demersului academic, internaționalizarea activităților prin crearea de parteneriate cu actori importanți ai învățământului economic european, cultivarea parteneriatelor strategice de cercetare cu facultăţile de profil, respectiv institute de cercetare, din ţară şi din străinătate, cu agenţi economici publici şi privaţi, menite să certifice calitatea proceselor educaționale și impactul cercetării științifice.

Decan,

Conf. univ. dr. Maria – Cristina Ștefan