CENTRE DE CERCETARE

Centrul de Cercetare şi Studii în Contabilitate şi Finanţe (CCSCF) este o organizaţie profesională nonprofit care s-a înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Valahia din Târgovişte în anul 2010 și a fost reevaluat în 2013, 2016, ocazie cu care a primit recunoașterea instituțională prin hotărârea dată de Senatul Universității Valahia din Târgoviște. Începând cu anul 2014 centrul a trecut sub egida Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară funcționând în clădirea ICSTM.

                                                  Director

                           conf. univ. dr. Marius Coman

 

 

 

DOMENIUL DE CERCETARE PRIORITAR: Științe economice
DOMENIUL FUNDAMENTAL DE CERCETARE: Economie, Management, Marketing
SUBDOMENIILE DE CERCETARE:
– Politici şi strategii macroeconomice
– Economie şi dezvoltare teritorială
– Gestiunea afacerilor IMM-urilor
– Piața forței de muncă
– Management strategic
– Managementul schimbării
– Economia întreprinderii
– Management intercultural
– Cercetări de marketing

                                                                                 Director

                                          prof. univ. dr. habil. Gabriel Croitoru