EME

Scopul propus de către Universitatea Valahia din Târgoviște alături de Asociația Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual prin organizarea este organizarea de pitch-uri antreprenoriale pentru a duce la accelerarea identificării matchingului antreprenorial în rândul studenților de învăţământ superior din cadrul mai multor universități din țară, familiarizarea studenţilor cu activităţile specifice mediului real economic, precum și promovarea colaborării dintre mediul academic şi mediul economic real și la încurajarea creşterii competenţei şi performanţei în cercetarea ştiinţifică prin acţiuni care să aibă în vedere creşterii competitivităţii Universității Valahia din Târgoviște.
Obiectivele popuse, prin organizarea EME sunt:
– Workshop-ul de pitch-uri antreprenoriale care se dorește de a deveni o manifestare  cu prestigiu amplificat, recunoscută de comunitatea antreprenorială din județul Dâmbovița, dar și din țară, de elita managerilor, consultanților și trainerilor în antreprenoriat interesați în dezvoltarea și creșterea performanțelor cunoștiințelor în domeniu antreprenorial. EME va contribui activ și eficace la profesionalizarea antreprenoriatului practicat în Universitatea Valahia din Târgoviște prin acțiuni științifice, publicistice, formative și pragmatice, împreună cu principalii stakeholderi implicați.
– Amplificarea calității studenților participanți și a impactului acestora asupra identificării matchigului antreprenorial din universitate, printr-o inserție mai bună pe piața forței de muncă din administrația centrală și locală și din companii.
– Atragerea unui număr cât mai mare de stakeholderi, concomitent cu participarea lor activă la acțiunile antreprenoriale privind identificarea și perfecționarea antrepenoriatului în rândul studenților;
– Dezvoltarea unei vizibilități a acțiunilor întreprinse la nivelul workshop-ului EME destinată companiilor și altor organizații performante din județul Dâmbovița;
– Continuarea dezvoltării unei puternice școli de antreprenoriat în județul Dâmbovița, cu poli de excelență în principali actori, care să posede capacitatea de a influența semnificativ evoluțiile teoretice și pragmatice ale antreprenoriatului autohton, în contextul evoluțiilor naționale și internaționale.