TIMV

Scopul propus de către Universitatea Valahia din Târgoviște alături de Asociația Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual prin organizarea activității/târgului TIMV este dezvoltarea unei reţele de întreprinderi simulate/firme de exerciţiu, printr-o popularizare a acestora în mediul de afaceri local al acestui model de instruire şi educaţie antreprenorială pentru a găsi în el suport material şi logistic, un instrument ideal pentru transmiterea de calificări cheie pentru piaţa forţei de muncă şi sprijin al procesului de integrare europeană al ţărilor din sud-estul Europei prin comerţul virtual şi schimburile dintre şcoli.
Obiectivele popuse, prin organizarea TIMV, sunt :
– Sprijinirea studenților participanți din Universitatea Valahia din Târgoviște și alte centre universitare din țară.
–  Stabilirea oportunităților fiecărui student în vederea identificării matching-ului antreprenorial.
Prin târgul național TIMV s-a putut constitui un mod echitabil şi motivat de selectare a întreprinderilor simulate/firmelor de exercițiu care vor participa la târgurile naţionale şi este o recunoaştere a activităţii studenţilor/elevilor în cadrul întreprinderilor, reprezintă un mod de publicitate a activităţii studenţilor/elevilor la nivel local, național.