PROGRAMUL OPERAȚIONAL

Prin implementarea planurilor operaționale, Facultatea de Științe Economice (FSE), parte componentă a Universității „Valahia” din Târgoviște (UVT), realizează îmbunătățiri continue ale managementului cu scopul de a gestiona eficace și eficient resursele alocate pentru activitățile administrative, de educație, de cercetare și pentru diversificarea serviciilor pentru studenți.
În acest context, managementul FSE trebuie să gestioneze problemele induse de viziunea sustenabilă a managementului academic, să-și precizeze obiectivele operaționale în toate domeniile vieții academice și să precizeze responsabilitățile pentru acțiune, în comunicarea indicatorilor de performanță prestabiliți.
În prezentul plan operațional sunt operaționalizate modalitățile strategice de acțiune, prevăzute pentru anul 2020, în planul strategic al Facultății de Științe Economice