Comisia de evaluare și asigurare a calității de la Facultatea de Științe Economice

Președinte: – Conf. univ. dr. Maria – Cristina Ștefan
Responsabil CEAC – Conf. univ. dr. Violeta State
Responsabil Departament Management Marketing – Conf. univ. dr. Gabriel Croitoru
Responsabil Departament Contabilitate, finanțe bănci – Lect. univ. dr. Cristina Maria Voinea
Student: Constantina-Mihaela Arzoiu

Comisia de evaluare și asigurare a calității la Departamentul Management Marketing

Responsabil program de studii Management – Lect. univ. dr. Nicoleta Florea
Responsabil program de studii Marketing – Conf. univ. dr. Andrei Toma
Responsabil program de studii Economia Comerțului, turismului și serviciilor – Lect. univ. dr. Georgiana Stoica
Responsabil program de studii Business Administration  – Conf. univ. dr. Laura Marcu
Responsabil programe de studiu master – Conf. univ. dr. Valentina Ofelia Robescu
Student: Maria (Covrig) Radu

Colectivul de evaluare și asigurare a calității Departamentul Contabilitate, finanțe bănci

Responsabil program de studii Contabilitate Conf. univ. Dr. Luiza Ionescu
Responsabil program de studii Finanțe bănci Conf. univ. dr. Violeta Drăgoi
Responsabil programe de studiu master – Conf. univ. dr. Valentin Radu
Student: Gheorghița COSMA