PLAN STRATEGIC 2020 - 2024

Pentru orizontul de timp 2020-2024, Facultatea de Științe Economice, verigă organizatorică importantă ȋn structura Universității „Valahia” din Târgoviște, va trebui să facă faţă noilor cerinţe generate de statutul României de ţară membră a Uniunii Europene, de funcţionarea sa în Spaţiul European al Învăţământului Superior, dar şi de evoluţiile viitoare ce vor fi marcate de intensificări ale mediului concurenţial pe fondul pieţei europene libere.