VIZIUNE & MISIUNE

Viziune. Ca parte integrantă a Universității „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Științe Economice îşi propune să devină o structură academică comprehensivă, reprezentativă la nivel național, orientată spre excelență, care să contribuie la creşterea competitivităţii și a spiritului antreprenorial la nivelul zonei de sud est a ţării prin promovarea unor programe de studii de un înalt nivel calitativ şi prin realizarea unor proiecte de cercetare de interes major, susţinute de  resurse umane înalt calificate şi o înfrastructură la nivelul standardelor internaţionale în domeniu.

Misiune. Misiunea Facultății de Științe Economic derivă din misiunea Universităţii  „Valahia” din Târgovişte și este:

A. Didactică şi de cercetare ştiinţifică, concretizată prin:

 • organizarea programelor de studii universitare (de licenţă, masterat, doctorat, post doctorat şi abilitare) în scopul formării de specialişti cu studii economice superioare, de înaltă calificare;
 • educaţia permanentă a adulţilor, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic şi cultural;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă în domeniul ştiinţelor economice precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

B. Socială şi culturală, concretizată prin implicarea activă în dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană, sustenabilă din punct de vedere social, economic şi cultural și promovarea valorilor culturale universale, în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Valori. Având la bază nevoia umană de stimă şi recunoaştere socială, orice individ trebuie să aibă posibilitatea de a se instrui la nivel superior. Ca structură universitară componentă a Spaţiului European al Învăţământului Superior (EHEA), Facultatea de Științe Economice își asumă Codul eticii și deontologiei profesionale al acestei instituții de învățământ superior și promovează valori de bază precum:

 • excelenţa şi sustenabilitatea proceselor;
 • libertatea de gândire și exprimare;
 • inovarea şi dinamismul în învăţământ, cercetare şi creaţie artistică;
 • dreptatea şi echitatea;
 • meritul şi profesionalismul;
 • onestitatea şi corectitudinea;
 • respectul, toleranţa şi non-discriminarea;
 • transparenţa şi responsabilitatea.

Misiunea Facultății de Științe Economic derivă din misiunea Universității „Valahia” din Târgoviște care este una didactică și de cercetare științifică, dar cuprinde și o dimensiune civică și culturală, constând în organizarea vieții culturale, artistice și sportive din spațiul universitar, pentru ca Universitatea să dobândească, pe lângă statutul de centru de pregătire didactică, profesională și de cercetare științifică și atributele de principal centru de educație, civilizație și cultură al comunității socio-economice din zona în care își desfășoară activitatea.

Facultatea de Științe Economice își asumă misiunea de a genera, tezauriza și transfera cunoaștere către societate prin:

a) promovarea studiilor de licență, masterat, doctorat și studii postuniversitare pentru formarea de specialiști cu studii superioare, de înaltă calificare în domeniul economic;

b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă în domeniul economic;

c) implicarea activă în dezvoltarea locală, regională, național și europeană sustenabilă, din punct de vedere social, economic și cultural prin promovarea valorilor culturale universale, în concordanțǎ cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere.