CONDUCEREA FACULTĂȚII

DECAN ȘI PRODECANI

Maria Cristina Ștefan

CONF. UNIV. DR.
DECAN

Florin Radu

PROF. UNIV. DR. HABIL.
PRODECAN

Luiza Ionescu

CONF. UNIV. DR.
PRODECAN

DIRECTORI DEPARTAMENT

Cristina Maria Voinea

LECT. UNIV. DR.
Director departament Contabilitate Finanțe Bănci

Gabriel Croitoru

PROF. UNIV. DR. HABIL.
Director departament Management Marketing