CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII ÎN CONTABILITATE ȘI FINANȚE

PREZENTARE CENTRU DE CERCETARE

Centrul de Cercetare şi Studii în Contabilitate şi Finanţe (CCSCF) este o organizaţie profesională nonprofit care s-a înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Valahia din Târgovişte în anul 2010 și a fost reevaluat în 2013, 2016, ocazie cu care a primitrecunoașterea instituțională prin hotărârea dată de Senatul Universității Valahia din Târgoviște. Începând cu anul 2014 centrul a trecut sub egida Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară funcționând în clădirea ICSTM.

Domeniile de cercetare și tematica de cercetare:

Centrul se înscrie în domeniul prioritar de cercetare: Ştiinţe Economice, având domeniul fundamentale de cercetare: Contabilitate – Finanțe, iar ca subdomenii de activitate: cercetarea în domeniul statisticii, econometriei, informaticii economice și de gestiune.

Aceste domenii de cercetare acoperă două domenii de licență (contabilitate, finanțe), masterele asociate acestora (contabilitate, auditul entităților publice și private, management financiar bancar) dar și domeniul de doctorat contabilitate.

ARHIVA