CAZARE

Conform deciziei adoptate de către Comisia de cazare pe universitate, în contextul situației pandemice SARS-COV-2, procesul de cazare se va desfășura în perioada 04-08 octombrie 2021.

În cazuri excepționale (studenți străini, rezidenți în alte județe, etc.) cazarea se poate face pe 01 octombrie 2021.

Repartiția facultăților pe cămine va fi următoarea:

  • CĂMIN 1, CĂMIN 2, CĂMIN 3 (Aleea Sinaia, nr. 13) – FSE, FSPLC, FDSA, FIMM, FIEETI, FIMSA, FSA.
  • CĂMIN 4 (strada Moldovei, nr. 5) – FTOSE, FSU
  • CĂMIN 5 (Avram Iancu, bl. 48) – studenți familiști, solicitări excepționale, etc.

Beneficiarii serviciilor de cazare au obligativitatea de a respecta măsurile ce se impun în situația pandemică, transmise de către autorități, cât și cele stipulate în Ghidul privind măsurile organizatorice și de funcționare a Universității Valahia din Târgoviște, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.

Studenții care doresc cazare sunt rugați să completeze documentul atașat