COMISIE DE EXAMINARE MASTER, DOMENIUL MANAGEMENT   anul universitar 2021 – 2022

 

Preşedinte :    Conf. univ. dr. Anișoara DUICĂ

Membri:    Prof. univ. dr. Delia Mioara POPESCU

Prof. univ. dr. hab. Mihai MIEILĂ

Secretar:        Lect. univ. dr. Bogdan Cătălin SAVU

Membru supleant: Conf. univ. dr. Gabriel CROITORU

Lect. univ. dr. Dorin IANCU