CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI STUDII APLICATIVE ÎN MANAGEMENT ȘI MARKETING

PREZENTARE CENTRU DE CERCETARE

Centrul de Cercetări și Studii Aplicative în Management și Marketing are ca scop dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile strategice cheie ale economiei româneşti, printr-un proces de susţinere a echilibrului între continuitate şi inovare în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative.
Activitatea Centrului este orientată spre:
a) iniţierea şi elaborarea unor lucrări de cercetare fundamentală în sfera teoriei economice;
b) cunoaşterea experimentală a fenomenelor economice, precum şi testarea ştiinţifică a unor teorii, modele, a sistemelor inteligente de gestiune şi de management performant în domenii pertinente pentru activitatea firmelor româneşti, la niveluri comparabile cu piaţa UE;
c) elaborarea, pe bază de contracte cu terţii, de studii, analize, anchete de teren, privind problemele economice, tehnice şi administrative, structurale şi funcţionale ale gestiunii întreprinderilor, promovând aplicarea diverselor metode moderne de producţie şi distribuţie a mărfurilor şi de asigurare a calităţii acestora;
d) facilitarea articulării strânse între cercetarea ştiinţifică şi politicile necesare dezvoltării capacităţii de absorbţie a inovării în mediul economic;
e) îmbunătăţirea accesului firmelor la facilităţi informaţionale şi la servicii de asistenţă ştiinţifică;
f) orientarea spre piaţă a C.C.S.A.M.M. prin difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice, atât prin publicaţii cât şi prin dezvoltarea contactelor, sub toate formele şi în toate situaţiile, cu întreprinderile şi organizaţiile interesate, favorizând cooperarea economică şi tehnică;
g) integrarea în reţelele şi programele internaţionale cu profil similar;
h) cunoaşterea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a experienţei mediilor universitare în domeniul cercetării ştiinţifice;
i) valorificarea rezultatelor lucrărilor de cercetare prin editarea şi difuzarea de buletine de informare şi sinteze documentare, caiete de studii, alte publicaţii.
Centrul de Cercetări și Studii Aplicative în Management și Marketing efectuează: studii şi cercetări de management organizaţional, cercetări de marketing, studii şi cercetări de administraţie publică etc. De asemenea, centrul realizează studii de fezabilitate, de restructurare, evaluare de patrimoniu, precum și acţiuni de informare – documentare şi consultanţă.

ARHIVA